Buna conducere a unei companii are la bază informații corecte privind aspectele financiar- fiscale. Experții noștri ajută echipa de management sau departamentul financiar-contabil să identifice, să analizeze și să previzioneze evoluția factorilor ce conduc la creșterea sau contractarea business-ului pentru a putea lua, la timp, cele mai bune decizii.

Serviciile noastre de consultanță cuprind:

  • Identificarea caracteristicilor sistemului economic (identificarea structurii de organizare, restricții legate de timp, de schimb de informații între departamente, de competențe tehnologice, de costuri etc.)
  • Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației
  • Consultanță privind legislația fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale, etc.)
  • Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
  • Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare
  • Servicii de revizuire fiscal
  • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente și nerezidente.
  • Rapoarte de consultanță privind opinia legală și recomandările aferente.