Obiectivul unei astfel de misiuni de asigurare este acela de a verifica realitatea, legalitatea și eligibilitatea cheltuielilor declarate de beneficiari. Verificările necesare le efectuăm întotdeauna în conformitate cu legislația în vigoare, regulile aplicabile contractului de finanțare a proiectului auditat și în baza Standardelor Internaționale de Audit sau a Standardelor de Proceduri Convenite.

Societatea noastră are o vastă experiență în verificarea proiectelor implementate de diverși beneficiari atât publici cât și privați. Această experiență concretizându-se în mai mult de  50 misiuni de audit în cadrul acestor proiecte.

Un raport pe fonduri nerambursabile este, de regulă, un raport asupra unor situații de cereri de plată sau a rapoartelor financiare intermediare/finale. Aceste cereri și rapoarte financiare conțin elemente financiare prezentate în situațiile financiare anuale, bazându-se însă pe niște reguli de raportare de tip „contabilitate de cash”, respectiv a regulilor de decontare de plăți efectuate de societatea Beneficiară, și nu se bazează pe principiile unei „contabilități de angajament” ca în cazul situațiilor financiare statutare.

Având în vedere cele de mai sus, în opinia noastră, aceste elemente de raportare pentru fonduri europene sau fonduri nerambursabile nu constituie o parte a situațiilor financiare anuale, decât dacă au același cadru de raportare financiară.
Ca atare, raportul, pe care noi îl recomandăm pe acest tip de misiuni, este cel de proceduri agreate, conform cu ISRS 4400, și în care auditorul descrie pe larg procedurile efectuate, secțiunile analizate și observațiile sale. Acest tip de raport oferă posibilitatea utilizatorilor săi să decidă singuri concluziile relevante, pe baza observațiilor prezentate.

Trecerea pe fonduri structurale la nivel național a determinat extinderea acestei zone de raportare, astfel că la, acest moment, Ministerul Fondurilor Europene permite organismelor de implementare să solicite atât raport conform ISRS 4400, cât și raportări conforme cu ISAE 3000 sau ISA 805.