Prin procedurile sale, auditorul exprimă opinia asupra situațiilor financiare și confirmă dacă acestea cuprind informații corecte și dacă aceste informații sunt în conformitate cu realitatea. Considerăm că în toți cei peste 17 de ani de activitate am reușit să obținem experiența și expertiza necesară pentru a veni în întampinarea nevoilor clienților noștri.

Principalele beneficii ale unei misiuni de audit financiar sunt următoarele:

 • Un audit oferă încredere și credibilitate situațiilor financiare, astfel încât părțile interesate să înțeleagă pe deplin semnificația cifrelor incluse în cadrul acestora. De asemenea, acest nivel de încredere permite pe viitor luarea de către părțile implicate a unor decizii informate cu privire la perfomanța societății.
 • Identificarea deficiențelor atât de natură financiară căt și de natură operațională ce pot afecta corectitudinea informațiilor financiare, precum și propunerea de măsuri corective pentru diminuarea efectului acestora;
 • Alinierea la cerințele legale cu privire la auditarea situațiilor financiare.

Conform prevederilor Ordinului 1802/2014 și a modificărilor ulterioare, Auditul Financiar Statutar este obligatoriu pentru societățile comerciale care depășesc două din cele trei criterii timp de doi ani consecutivi (înțelegând anul curent și anul precedent):

 • Cifra de afaceri: peste 32.000.000 Lei
 • Total active: peste 16.000.000 Lei
 • Număr de angajați : peste 50 angajați

Pentru entitățile mijlocii și mari (așa cum sunt definite acestea conform Ordinului 1802/ 2014 și modificările ulterioare) situațiile financiare anuale care sunt supuse auditului cuprind:

 • Bilanț
 • Cont de Profit și Pierdere
 • Formularele Informative F30 și F40
 • Situația Capitalurilor și a Fluxurilor de Numerar
 • Notele explicative și Politici Contabile
 • Raportul administratorilor

Pe lângă cerinţa obligatorie pentru auditul financiar statutar, în practică, unele entităţi pot decide în mod voluntar să îşi supună situaţiile financiare operaţiunii de audit.

Examinăm / audităm situaţii financiare întocmite în conformitate cu standardul IFRS, precum şi situaţii financiare sau rapoarte consolidate conform politicilor şi procedurilor specifice anumitor grupuri de societăţi comerciale.