PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest mod, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

ROMBAC Audit și Consultanță SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

ROMBAC Audit și Consultanță SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

ROMBAC Audit și Consultanță SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online.

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și politicilor ROMBAC Audit și Consultanță SRL.

Daca nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizați niciunul dintre website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

ROMBAC Audit și Consultanță SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decat în masura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează ROMBAC Audit și Consultanță SRL ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul ROMBAC Audit și Consultanță SRL, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuțiilor stabilite de lege și desfășurării activității curente, inclusiv derulării activității contractuale, precum și în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE), ROMBAC Audit și Consultanță SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, ROMBAC Audit și Consultanță SRL va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către ROMBAC Audit și Consultanță SRL, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

 • Reprezentanții/ împuterniciții/ persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/ contractuali, furnizori, și prestatori de servicii etc. – actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.
 • Candidați care aplică la un post în cadrul companiei
 • Angajați ai clienților noștri, conform contractelor de prestări servicii încheiate

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității ROMBAC Audit și Consultanță  SRL , se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor ROMBAC Audit și Consultanță  SRL.

Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de ROMBAC Audit și Consultanță SRL, vom colecta date personale în legatură cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, și/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către ROMBAC Audit și Consultanță  SRL , ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor ROMBAC Audit și Consultanță SRL , persoanele vizate sunt informate și/sau își exprimă în mod expres consimțământul (își dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).   

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al ROMBAC Audit și Consultanță  SRL persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau își pot retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/tărgurile/serviciile oferite de ROMBAC Audit și Consultanță SRL.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

 • Îndeplinirea atribuțiilor legale ale ROMBAC Audit și Consultanță  SRL;
 • Derularea activității comerciale/contractuale a ROMBAC Audit și Consultanță  SRL ;
 • Facturarea și încasarea valorii serviciilor oferite de  ROMBAC Audit și Consultanță  SRL ;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și imbunătățirea serviciilor;
 • Management operațional;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • Menținerea contabilității operatorului conform legislației locale
 • Furnizarea serviciilor pentru îndeplinirea obligațiilor de angajator referitoare la relația de angajare sau relații de muncă similare
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Furnizarea de servicii de consultanță fiscală conform legislației locale
 • Pastrarea înregistrărilor candidaților respinși care aplică la un post din cadrul companiei

ROMBAC Audit și Consultanță SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoanele, după cum urmează:

– Furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai ROMBAC Audit și Consultanță SRL, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decăt persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecatorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către ROMBAC Audit și Consultanță SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de ROMBAC Audit și Consultanță  SRL  cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile ROMBAC Audit și Consultanță  SRL , inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener ROMBAC Audit și Consultanță  SRL  prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.

În cazul în care ROMBAC Audit și Consultanță SRL intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizate au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate își pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de ROMBAC Audit și Consultanță SRL, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricarei prelucrări de date din partea noastră pe adresa de email office@rombac.ro. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți materiale informative din partea Se depun toate eforturile pentru a menține site-ul în funcțiune fără probleme. SRL, puteți să ne informați.

În relația cu ROMBAC Audit și Consultanță SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, ROMBAC Audit și Consultanță SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților ROMBAC Audit și Consultanță SRL, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care ROMBAC Audit și Consultanță SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ROMBAC Audit și Consultanță SRL pe durata de timp prevazută în procedurile interne ale ROMBAC Audit și Consultanță  SRL și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menționat, ROMBAC Audit și Consultanță SRL  va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de îndeplinire a atribuțiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care ROMBAC Audit și Consultanță  SRL  prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ROMBAC Audit și Consultanță SRL pe durata de timp prevazută în procedurile interne ROMBAC Audit și Consultanță SRL și/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce ROMBAC Audit și Consultanță SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul ROMBAC Audit și Consultanță SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, ROMBAC Audit și Consultanță  SRL  utilizează proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevazute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, persoanele vizate au dreptul, de a-și retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată ROMBAC Audit și Consultanță SRL , în condițiile legislației aplicabile, fară a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțămăntului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, că datele cu caracter personal pe care le furnizează către ROMBAC Audit și Consultanță  SRL  să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, cu excepția cazurilor în care ROMBAC Audit și Consultanță  SRL  demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, ROMBAC Audit și Consultanță  SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoștință și înțeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către ROMBAC Audit și Consultanță  SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de ROMBAC Audit și Consultanță SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului ROMBAC Audit și Consultanță SRL   prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legatură cu acestea. Prin accesarea website-ului ROMBAC Audit și Consultanță SRL sau utilizarea serviciilor ROMBAC Audit și Consultanță SRL prin intermediul website-ului menționat, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.